Generic Flibanserin ( Flibanserin )
Flibanserin
Flibanserin säljs under varumärket Addyi och används för att behandla minskad sexuell lust hos kvinnor som inte har gått igenom klimakteriet och som aldrig har haft nedsatt sexuell lust innan. Flibanserin får endast användas när låg sexuell lust inte orsakas av ett medicinskt tillstånd, en psykisk störning, relationsproblem, eller genom att använda droger eller andra mediciner.
Välj doser
Välj paket
Flibanserin
100 mg
-
12 tabletter
$198.00
$ 164.99
$ 13.75 per piller
spara:  $0.00
Flibanserin
100 mg
-
20 tabletter
$280.00
$ 232.99
$ 11.65 per piller
spara:  $42.00
Flibanserin
100 mg
-
32 tabletter
$407.00
$ 338.99
$ 10.59 per piller
spara:  $101.12
Flibanserin
100 mg
-
60 tabletter
$686.00
$ 571.99
$ 9.53 per piller
spara:  $253.20
Användning
Den viktigaste komponenten i Fliban är flibanserin - 100 mg. Flibanserin aktiverar företrädesvis 5-HT1A receptorer i prefrontala cortex visar regional selektivitet, och har visat sig öka dopamin och noradrenalin nivåer samt minskade serotoninnivåer i råttors prefrontala cortex, som uppstår genom aktivering av 5-HT1A receptorn.

Dosering och riktning
Fliban tas 100 mg oralt en gång per dag vid sänggåendet i fall av Frigiditet (HSDD) behandling. Effekten av flibanserin effekt uppkom för första gången efter 4 veckors behandling och upprätthåll under hela behandlingsperioden. Sluta ta detta läkemedel om du inte uppnår effekt av Fliban efter 4 veckor eller symptomen inte blivit förbättrad. Detta läkemedel är inte indicerat för att förbättra sexuell prestanda, behandling av postmenopausala kvinnor eller män, behandling av premenopausala kvinnor med förvärvad generaliserad Frigiditet (HSDD) som kännetecknas av låg sexuell lust som orsakar markant lidande, relationssvårigheter och inte på grund av en samexisterande medicinskt eller psykiatriskt tillstånd, problem inom relationen, eller effekterna av ett läkemedel eller annan läkemedelssubstans.

Försiktighetsåtgärder
Det rekommenderas starkt att rådgöra med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta flibanserin och särskilt betona om du är allergisk mot detta läkemedel eller om du har andra former av allergier. när När du tar Fliban får du inte dricka alkohol vilket kan leda till att du får farligt lågt blodtryck. Du bör inte använda Fliban om du har: lågt blodtryck, en historia av alkoholism eller drogberoende, leversjukdom, historia av depression eller psykisk sjukdom, eller om du redan dricker alkohol.
Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när de används med Fliban. Din läkare kan behöva ändra val av läkemedel om du använder något av följande läkemedel: nefazodon, ciprofloxacin, larithromycin, erytromycin, telitromycin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, boceprevir, telaprevir, conivaptan, diltiazem, verapamil, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir. Flibanserin kan försämra ditt tänkande eller reaktioner. Undvika att köra bil eller använda maskiner under minst 6 timmar efter att du tagit detta läkemedel tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig. Yrsel eller lågt blodtryck kan orsaka fall eller andra olyckor. Vid garaviditet är det inte känt om flibanserin skadar fostret. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om flibanserin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel. Flibanserin är inte för kvinnor som redan har gått igenom klimakteriet. Detta läkemedel är inte heller användas av män och barn under 18 år.

Kontradiktioner
Drick inte alkohol när du tar Fliban. Alkohol blandat med detta läkemedel kan orsaka farliga eller oönskade biverkningar. Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med flibanserin och leda till oönskade biverkningar. Undvik att äta grapefrukt när du tar Fliban. Undvik att ta supplement innehållande: ginkgo biloba, resveratrol, johannesört. Fliban är kontraindicerat för patienter som tar ett annat läkemedel för behandling av Frigiditet eller använder läkemedel mot högt blodtryck. Fliban är inte godkänd för användning av män och barn yngre än 18 år.

Möjliga biverkningar
Sök akut medicinsk hjälp om du visar tecken på en allergisk reaktion mot Fliban: nässelutslag, andningssvårigheter, ditt ansikte, läppar, tunga eller svalg svullnad. Ring din läkare omedelbart om du känner dig mycket dåsig, svimfärdig eller vid svimning. Vanliga Fliban biverkningar kan omfatta: yrsel, illamående, trötthet, illamående, muntorrhet, trötthet eller sömnproblem. Om du märker någon av dessa biverkningar eller andra som inte nämns ovan - kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Läkemedelsinteraktion
Intag av detta läkemedel med andra läkemedel som gör dig sömnig eller sänka ditt blodtryck kan förvärra Fliban effekts. Rådgör med din läkare innan du tar Fliban med sömntabletter, narkotiska smärtbehandling, muskel avslappningsmedel, eller medicin för ångest, depression samt kramper. Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner. Läkemedel som absolut ej får användas är: cimetidin, ginkgo biloba, resveratrol, johannesört. Din läkare kan också behöva ändra din behandlings plan om du använder något av följande antibiotika, svampdödande, antivirala, hjärta eller blodtryck, HIV eller AIDS läkemedel: nefazodon, ciprofloxacin, larithromycin, erytromycin, telitromycin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol , boceprevir, telaprevir, conivaptan, diltiazem, verapamil, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir. Denna lista är inte komplett. Andra läkemedel kan interagera med flibanserin inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Inte alla möjliga interaktioner anges i denna text. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Missad dos
Om du skulle missa en dos - hoppa över det och ta medicinen följande dag vid sänggåendet. Ta inte Fliban på morgonen och ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Överdos
Om du tror att du har använt för mycket av Fliban - söka akut läkarvård eller ring förgiftnings hjälplinjen på 1-800-222-1222.

Lagring
Lagra Fliban inom rumstemperaturen inte högre än 77 ° F (20-25 ° C). Förvaras åtskilt från fukt och värme. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel oåtkomligt barn och djur.

Avtal
Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.
Det inte finns någon omdömet för denna produkt för närvarande men du vara först att skriva lägger till ellerman kan läsa mer i Kundreferenser sida om relaterade produkter.
Package Example
Front View
Side View
Back View
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 9-14 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
  • Sändning över hela världen
  • Sekretess och anonymitet garanti
  • Trygg och säker
  • Diskreta söker paket
  • Avsändandet beställningar inom 24 timmar
  • 100% framgång leverans