Lumigan ( Bimatoprost )
Lumigan
Lumigan ögondroppar är en ophtalmisk lösning som behandlar glaukom. Glaukom är en sjukdom som påverkar ögat och kan under tidens gång leda till skador på den optiska nerven och orsaka blindhet. Lumigan ögondroppar är väldigt effektiva för att sänka det intraokulära trycket, vilket är en direkt konsekvens av glaukom. Lumigan ögondroppar stabiliserar det naturliga flödet av vätskan som finns inne i ögat och hjälper till med utsöndringen, vilket minskar risken för blindhet.
Välj doser
Välj paket
Lumigan
3 ml
-
1 flaska
$ 79.99
$ 79.99 per flaska
spara:  $0.00
Lumigan
3 ml
-
3 flaskor
$ 215.99
$ 72.00 per flaska
spara:  $23.97
Lumigan
3 ml
-
6 flaskor
$ 390.99
$ 65.17 per flaska
spara:  $88.92

Användning

Tänk på att användningen av Lumigan ögondroppar inte utgör ett botemedel för glaukom. Det är en behandling som skrivs ut av läkare till patienter med glaukom, vilket reducerar risken för optisk nervskada och följaktligen blindhet. En struktur i våra ögon utsöndrar ständigt en vätska med funktionen av att tillhandahålla de näringsämnen som behövs. För att ögat ska fungera korrekt måste balansen upprätthållas mellan sekretion- och utsöndringsfunktionen. När utsöndringsfunktionen är väldigt långsam, kommer ovanstående vätska att byggas upp i ögat och därigenom orsaka en höjning i det intraokulära trycket. Om denna balans inte återställs kommer det höga intraokulära trycket att leda till skada på den optiska nerven vilket med tiden leder till blindhet. Lumigan ögondroppar underlättar utsöndringen av vätskan vilket upprätthåller en stabil balans mellan sekretion och utsöndring.

 

Dosering och anvisningar

Dosen för Lumigan ögondroppar är en droppe av 0.01% lösning i det öga som påverkats av glaukom. Om båda ögon är drabbade så ska en droppe administreras i varje öga.

För att applicera dropparna, ta först bort dina kontaktlinser eftersom de kan absorbera en del av de aktiva ingredienserna som Lumigan innehåller. Efter att du appliceras ögondropparna direkt i ögat så stänger och öppnar du försiktigt ögat för att sprida lösningen över ytan. Använd ej dina händer för att gnugga dig i ögonen då detta leder till mer ont än gott.

 

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera alltid att dina händer samt flaskan är rena innan du applicerar lösningen. Detta är för att förhindra eventuella infektioner.

Notera att Lumigan ögondroppar kan orsaka tillfälligt suddig syn, så avstå från att köra eller använda tunga maskiner tills effekten avtagit då du åter igen kan utföra dina dagliga aktiviteter.

 

Kontradiktioner  

Eftersom effekterna av detta läkemedel inte har studerats på patienter med lever- eller njursjukdomar så bör du först rådgöra med din läkare om du vet att du lider av en eller båda ovanstående sjukdomstyper. Om du är allergisk eller överkänslig mot någon av de aktiva ingredienserna i Lumigan ögondroppar så ska du ej använda detta läkemedel. Se listan över aktiva ingredienser innan du applicerar Lumigan ögondroppar.
Rådgör även med din läkare om du lider eller nyligen har upplevt ögoninfektioner.

Möjliga biverkningar

Eventuella biverkningar av detta läkemedel kan innefatta röda ögon, ögonen byter färg, klåda, svullnad och yrsel. Om du upplever några av dessa symptom dagligen bör du kontakta din läkare omedelbart.

Läkemedelsinteraktion

Efter närmare studier av läkemedlet så har det visat sig att Lumigan ögondroppar kan interagera med bimatoprost topical (Latisse) och latanoprost ophtalmisk (Xalatan).

 

Missad dos

Om du missar din dagliga dos av Lumigan ögondroppar så kan du administrera det så fort du kommer ihåg om det inte redan är dags för din nästa dos. Dubbeldosera ej.

 

Överdos

Sök akut läkarvård eller ring 112 om du tror att du har överdoserat.

 

Förvaring

Förvara Lumigan ögondroppar utom räckhåll från barn på ett tort ställe med en temperatur som inte överskrider 25 grader samt bortom solljus.

 

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.

 

Det inte finns någon omdömet för denna produkt för närvarande men du vara först att skriva lägger till ellerman kan läsa mer i Kundreferenser sida om relaterade produkter.
Package Example
Front View
Side View
Back View
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 9-14 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
  • Sändning över hela världen
  • Sekretess och anonymitet garanti
  • Trygg och säker
  • Diskreta söker paket
  • Avsändandet beställningar inom 24 timmar
  • 100% framgång leverans