Generic Combimist L Inhaler
Combimist L Inhaler
Combimist L Inhaler är en välkänd produkt som hjälper mot effekterna av astma, förträngningar i luftvägarna, inflammation i lungorna och andra liknande tillstånd. Den kan användas på daglig basis för att bota en rad olika lungsjukdomar enligt ett doseringsschema.
Välj doser
Välj paket
Combimist L Inhaler
50/20 mcg
-
1 inhaler
$43.19
$ 35.99
$ 35.99 per inhaler
spara:  $0.00
Combimist L Inhaler
50/20 mcg
-
2 inhalers
$71.99
$ 59.99
$ 30.00 per inhaler
spara:  $11.98
Combimist L Inhaler
50/20 mcg
-
3 inhalers
$97.19
$ 80.99
$ 27.00 per inhaler
spara:  $26.97

Användning


Combimist L Inhaler består av följande aktiva ingredienser:


Levosalbutamol – 50 mg och Ipratropiumbromid – 20 mg.


Notera att detta läkemedel kan finnas tillgängliga i olika doser för ovanstående aktiva ingredienser.
Combimist L Inhaler verkar i systemet som är ansvarig för att luftvägarna och musklerna slappnar av; den hjälper lungorna att öppna luftvägarna.


Levosalbutamol är ett kortverkande ß2-adrenerga receptoragonist, som är astmagodkänd och tillhör gruppen av luftrörsvidgande-medicin. Den hjälper musklerna i luftvägarna att slappna av vilket resulterar i att luften passerar smidigt genom lungorna.


Ipratropium bromide hör till bronkdilaterande gruppen och verkar på ett liknande sätt för att behandla sjukdomen. Denna medicin får ej användas vid akuta astmaattacker eller akuta andningssvårigheter.


 


Dosering och anvisning
Combimist L Inhaler finns endast i form av nässpray men inhaleras genom munnen. Inhalering rekommenderas upp till 3 gånger dagligen med en maximal dos av 42 mikrogram per näsborre (~två sprayer).


 


 


Kontakta din läkare innan du börjar använda denna produkt, Combimist L Inhaler, och informera om du har några allergier, använder andra mediciner, sjukdomar, nuvarande hälsotillstånd med mera. Tala om för din läkare om du är allergiskt mot ipratropium eller levosalbutamol. Du kan komma att uppleva starka biverkningar när detta läkemedel interagerar med visa sjukdomar. Använd alltid Combimist L Inhaler i samråd med din läkare och läs alltid förpackningssedeln som medföljer kartongen. Kontakta din läkare eller apotekare om du känner av några tecken på allergi vid användning av Combimist L Inhaler. Symptom på allergier kan vara: hudutslag; nässelfeber; klåda; andnöd; väsande; hosta; svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg; eller andra tecken. Rådgör med din läkare om situationen förvärras än en vanlig allergireaktion. Studier på djur har inte visat någon typ av risk i sammanband med graviditet. På grund av detta finns det inte tillräckligt med underlag om riskerna vid användning av  Combimist L Inhaler i sammanband med graviditet.


Kontraindikationer


Ipratropiumbromid ska ej användas av patienter som har en överkänslighet mot atropin och alla dess derivat. Användning av Ipratropiumbromid i sammanband av en akut astmaattack eller akuta andningsbesvär har inte studerats tillräckligt. Andra läkemedel med snabbare effekt bör användas.


Kombination av Ipratropiumbromid och betaagonister är inte bevisat att ge en bättre effekt än användning av läkemedlet ensamt när det kommer till att bota bronkospasm i sammanband med akuta astmaattacker.


Några snabba överkänslighetsreaktion kan komma efter intag av ipratropiumbromid, i sällsynta fall av urtikaria, angioödem, utslag, orofaryngealt ödem och bronkospasm har uppvisats.


 


Möjliga biverkningar


Levosalbutamol tolereras generellt sätt väl. Vanliga sidoeffekter kan inkludera: Ökad puls, muskelvärk och dysfunktion i mag-systemet.


Följande punkter är en del av en lista som inkluderar några vanliga biverkningar som kan uppstå vid användning av Combimist L Inhaler.


Listan är ej fullständig och dessa biverkningar sker inte alltid. Vissa kan vara mycket sällsynta men allvarliga. Ta kontakt med din läkare om du uppvisar någon av följande biverkningar, särskilt om det blir värre. • Svår hypokalemi

 • Skakningar, särskilt händer

 • Kräkningar

 • Diarré

 • Trötthet

 • Illamående

 • Yrsel

 • Muskelkramper


 


Om du skulle uppleva andra effekter än de som nämns i ovanstående lista, kontakta din doktor innan fortsatt användning av Combimist L Inhaler. Rapportera alltid nya biverkningar till Läkemedelsverket.


 


Läkemedelsinteraktion
Ipratropiumbromid är känd för att vara en icke-toxisk och en mycket effektiv lösning i kombination med beta bronkodilatorer. Ipratropiumbromid används även med andra lungmediciner såsom metylxantiner och kortikosteroider, utan några negativa läkemedelsinteraktioner .


Missad dos


Om du har glömt att ta din dos i tid, ta den missade dosen så fort som du kommer ihåg. Men ta den inte om det är alldeles för sent eller snart dags för din nästa dos. Ta aldrig 2 doser på samma gång och ta aldrig extra doser av detta läkemedel. Ta kontakt med din läkare om du känner dig osäker.


Överdos
Ring genast giftcentralen eller 112 om du upplever att du tagit en överdos. Följande symptom är tecken på möjlig överdos.


  • Tryck över bröstet;

 • Väsande;

 • Feber;

 • Klåda;

 • Svår hosta;

 • Blå eller grå hudfärg;

 • Kramper;

 • eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg;

 • Andningssvårigheter;

 • Plötslig förändring i syn, ögonsmärta, eller irritation; 


Förvaring


Förvara Combimist L Inhaler utom räckhåll för barn och husdjur på ett tort ställe och en temperatur som inte överstiger 25 C/77 F. Denna produkt kan användas i temperaturer från 15 C till 30 C (59 F till 86F) men bara i korta tidsperioder. Håll läkemedlet borta från extrem hetta och fukt.


Avtal


Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.
Det inte finns någon omdömet för denna produkt för närvarande men du vara först att skriva lägger till ellerman kan läsa mer i Kundreferenser sida om relaterade produkter.
Package Example
Front View
Side View
Back View
Ditt beställning kommer att förpackas trygg och säker och skickas inom 24 timmar. Det är precis hur ditt paket kommer att se ut (bilder av en verklig fraktpost). Den har en storlek och en titt på en vanlig privat brev (9.4x4.3x0.3 inches eller 24x11x0.7cm) och det avslöjar inte dess innehåll
Fraktsätt Leveranstider Pris  
Leverans 14-21 dagar 10$ Spårning # tillgängligt i 4 dagar
Leverans 9-14 dagar 30$ Spårning # tillgängligt i 2 dagar
 • Sändning över hela världen
 • Sekretess och anonymitet garanti
 • Trygg och säker
 • Diskreta söker paket
 • Avsändandet beställningar inom 24 timmar
 • 100% framgång leverans