Generic Flibanserin ( Flibanserin )
Flibanserin
Flibanseriiniä myydään kauppanimellä Addyi ja käytetään naisten seksuaalisen haluttomuuden hoidossa silloin, kun hoidettavalla henkilöllä ei ole vielä ollut vaihdevuosia eikä aiempia seksuaalisen haluttomuuden jaksoja. Flibanseriiniä käytetään ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa normaalia vähäisempi seksuaalinen haluttomuus ei johdu muusta sairaudesta, mielenterveyden häiriöstä, parisuhdeongelmista tai huumaavien aineiden tai muiden lääkkeiden käytöstä.
Valikoi annoskoot
Valitse pakkaus
Flibanserin
100 mg
-
12 pillerit
S$269.48
S$ 224.55
S$ 18.71 per pilleri
tallentaa:  S$0.00
Flibanserin
100 mg
-
20 pillerit
S$381.08
S$ 317.10
S$ 15.86 per pilleri
tallentaa:  S$57.16
Flibanserin
100 mg
-
32 pillerit
S$553.93
S$ 461.37
S$ 14.41 per pilleri
tallentaa:  S$137.62
Flibanserin
100 mg
-
60 pillerit
S$933.65
S$ 778.48
S$ 12.97 per pilleri
tallentaa:  S$344.61
Käyttö
Flibanin tärkein vaikuttava ainesosa on flibanseriini - 100 mg.
Flibanseriini aktivoi ensisijaisesti aivojen etuotsalohkon kuoren 5-HT1A-reseptoreita, aineella on todettu olevan selektiivinen alueellinen vaikutus ja aineen on todettu rotilla suoritetuissa kokeissa lisäävän eläimen etuotsalohkon kuoren dopamiini- ja norepinefriinitasoja ja laskevan serotoniinitasoja. Kuvattujen vaikutusten todettiin aiheutuvan 5-HT1A-reseptorien aktivoitumisen johdosta.

Annoskoko ja käyttöohje
Flibania nautitaan vähäisen seksuaalisuuden haluttomuuden häiriötä (HSDD) hoidettaessa kerran päivässä 100 mg suun kautta, ennen nukkumaanmenoa
Flibanseriinin vaikutuksen todettiin alkavan ensimmäisestä mittaushetkestä, 4 viikkoa hoidon aloittamisesta alkaen ja vaikutus säilyi koko hoitojakson ajan. Flibanin käyttö tulisi lopettaa, jos oireet eivät helpota 4 viikon käytön jälkeen.
Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu tehostamaan seksuaalista suorituskykyä, lääkettä ei tule myöskään käyttää vaihdevuosien jälkeen tai miesten hoidossa.
Hankitun normaalia vähäisemmän yleisen seksuaalisuuden haluttomuuden häiriön (HSDD) hoitoon naisille, joilla ei ole ollut vaihdevuosia. Tilalle ominaista on normaalia voimakkaampi seksuaalinen haluttomuus, josta on selkeää haittaa henkilölle itselleen tai hänen ihmissuhteilleen, ja joka ei johdu olemassa olevasta muusta fyysisen tai psyykkisen terveydentilan häiriöstä, suhdeongelmista tai muiden lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksesta.

Varotoimet
Lääkäriin tai apteekkiin tulisi aina ottaa yhteyttä ennen flibanseriniin käytön aloittamista, jolloin erityisesti mahdolliset allergiat tälle lääkeaineelle tai mahdolliset muut allergiat tulisi mainita.
Flibania käytettäessä alkoholia ei saa nauttia, sillä näiden aineiden vaikutuksesta verenpaine voisi tällöin laskea vaarallisen alhaiseksi.
Flibania ei tulisi myöskään nauttia, jos käyttäjällä on matala verenpaine, alkoholismia, huumeriippuvuutta, maksasairaus, taipumus masennukseen tai mielenhäiriöihin, tai kun kyseinen henkilö on alkoholin vaikutuksen alainen.
Eräät lääkeaineet voivat yhdessä Flibanin kanssa aiheuttaa ei-toivottuja tai vaarallisia yhteisvaikutuksia. Hoitosuunnitelmaasi joudutaan ehkä muuttamaan, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä: nefatsodoni, siprofloksasiini, laritromysiini, erytromysiini, telitromysiini, flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, posakonatsoli, bocepreviiri, telapreviiri, konivaptaani, diltiatseemi, verapamiili, atatsanaviiri, fosamprenaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri.
Flibanseriini voi heikentää päättelykykyä tai hidastaa reaktioita. Ajamista ja raskaiden koneiden käyttöä tulee välttää ainakin 6 tunnin ajan lääkkeen nauttimisesta ja kunnes lääkkeen vaikutus itselleen on tullut tutuksi. Huimaus tai matala verenpaine voivat aiheuttaa kaatumisia tai muita onnettomuuksia.
Flibanseriinin mahdollisia vaikutuksia syntymättömään lapseen ei tunneta. Jos olet raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, ota yhteyttä terveydenhuoltoon tai apteekkiin.
Flibanseriinin mahdollisesta kulkeutumista rintamaitoon ei ole tietoja, ei myöskään aineen mahdollisista vahingollisista vaikutuksista imetettävään lapseen. Rintaruokintaa tulisi välttää tätä lääkettä käytettäessä.
Flibanseriini ei sovellu vaihdevuodet ohittaneille naisille. Tätä lääkettä ei ole myöskään tarkoitettu käytettäväksi miehillä tai alle 18-vuotiailla.
Vasta-aiheet eli kontraindikaatiot
Alkoholia ei saa nauttia yhdessä Flibanin kanssa. Alkoholin nauttiminen yhdessä tämän lääkkeen kanssa voi aiheuttaa vaarallisia tai ei-toivottuja sivuvaikutuksia.
Greipin ja greippimehun nauttiminen voi yhteisvaikuttaa flibanseriinin kanssa ja aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Greippituotteiden nauttimista yhdessä Flibanin kanssa on vältettävä.
Myös seuraavia aineita sisältävien yrttiravintolisien käyttöä on vältettävä: neidonhiuspuu (Ginkgo biloba), resveratroli, mäkikuisma.
Fliban on kontraindikoitu (sitä ei tulisi käyttää) potilailla, jotka käyttävät jotain muuta lääkettä normaalia vähäisemmän seksuaalisuuden haluttomuuden häiriön hoitoon tai korkean verenpaineen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.
Flibania ei ole hyväksytty käytettäväksi miehillä tai alle 18-vuotiailla.

Mahdolliset sivuvaikutukset
Jos Flibania käytettäessä ilmentyy seuraavia allergisia oireita, on hakeuduttava terveydenhuollon piiriin: nokkosihottumaa, hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen.
Jos tunnet olosi erittäin uneliaaksi tai sinua heikottaa kuin pyörtyessä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Yleisiä Flibanin sivuvaikutuksia voivat olla: huimaus, pahoinvointi, kuiva suu, uneliaisuus tai nukahtamisvaikeudet.
Jos jotain edellä esitetyistä sivuoireista ilmenee, ota yhteyttä terveydenhuoltoon tai apteekkiin.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset
Tämän lääkkeen käyttö yhdessä muiden käyttäjää väsyttävien tai hänen verenpainettaan alentavien lääkkeiden kanssa voi lisätä Flibanin vaikutusta. Ota yhteyttä lääkäriin, ennen kuin käytät Flibania yhdessä unilääkkeiden, narkoottisten kipulääkkeiden, lihasrelaksanttien tai jännityksen, masennuksen tai kohtausten hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.
Hoitavalle lääkärille tulee kertoa kaikista ajankohtana käytetyistä lääkkeistä, sekä myös aiemmin käytetyistä ja tulevista lääkeaineista ja vastaavista, erityisesti seuraavista: simetidiini, neidonhiuspuu (Ginkgo biloba), resveratroli, mäkikuisma
Lääkärin tulee mahdollisesti muuttaa hoitosuunnitelmaa, jos käytössä on jotain seuraavista antibiooteista, sieni-, virus-, sydän- tai verenpaine-, HIV- tai AIDS-lääkkeistä: nefatsodoni, siprofloksasiini, laritromysiini, erytromysiini, telitromysiini, flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, posakonatsoli, bocepreviiri, telapreviiri, konivaptaani, diltiatseemi, verapamiili, atatsanaviiri, fosamprenaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri.
Yllä esitetty listaus ei ole täydellinen. Muut reseptilääkkeet, käsikauppavalmisteet, vitamiinit ja yrttituotteet voivat yhteisvaikuttaa flibanseriinin kanssa. Tässä lääkkeen käytön ohjeessa ei ole esitetty kaikkia mahdollisia yhteisvaikutuksia. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon tai apteekkiin lisätietoja saadaksesi.

Annoksen unohtaminen
Jos annoksen ottaminen on unohtunut, annos tulee jättää väliin ja nauttia lääkeannos seuraavana päivänä ennen nukkumaan menoa. Flibania ei tule ottaa aamulla eikä unohtunutta annosta saa yrittää korvata ottamalla ylimääräinen annos.

Yliannostus
Jos uskot nauttineesi liian suuren määrän Flibania, ota välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon tai soita myrkytystietokeskukseen, Suomessa numeroon 09 471 977.

Säilytys
Fliban tulee säilyttää 20-25°C lämpötilassa, valolta ja kosteudelta suojattuna. Älä säilytä lääkkeitä kylpyhuoneessa. Pidä lääkkeet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Muuta tietoa
Tarjoamme vain yleistietoa lääkkeistä, jotka eivät
ole täysin kattavia, lääkereaktioita tai pyörtymistä. Sivuston tietoa ei voi käyttää itsehoitoon tai itse diagnosointiin. Erityisistä ohjeista tulisi sopia erikseen terveydenhuollon neuvonantajan tai lääkärin kanssa. KIISTÄMME näiden tietojen luotettavuuden ja mahdolliset virheet. Emme ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai muista vahingollisista seurauksista tämän sivuston käytöstä johtuen tai seurauksista itsehoidolla.
Tähän tuotteeseen liittyviä arvosteluja ei ole tällä hetkellä saatavilla, voit siis nyt ensimmäisenä lisätä oman arvostelusi tai lukea Suosituksia-sivulta lisää aiheeseen liittyvistä tuotteista.
Package Example
Front View
Side View
Back View
Tilauksesi pakataan turvallinen ja varma ja lähetetään 24 tunnin kuluessa. Tämä on täsmälleen miten pakettisi näyttää (kuvat todellinen merenkulku erä). Se on kooltaan ja ulkoasua säännöllisesti yksityinen kirje (9.4x4.3x0.3 tuumaa tai 24x11x0.7cm) ja se ei paljasta sen sisältöä
Toimitustapa Toimitusajan Hinta  
Toimitus 9-14 päiviä 30$ Seuranta # saatavilla 2 päiviä
  • Merenkulku maailmanlaajuisesti
  • Luottamuksellisuus ja nimettömyys takaus
  • Turvallinen ja varma
  • Huomaamaton näköinen paketit
  • Toimittavat tilauksia sisällä 24 tuntia
  • 100% menestys toimitus